Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Materialidentitet

Material har förutom tekniska egenskaper även icke-tekniska egenskaper. Materialidentitet är ett ämnesområde som behandlar dessa egenskaper som bland annat är viktiga när man väljer ut ett material för produktdesign. Ibland kan dessa egenskaper till och med vara viktigare än de tekniska; en mekanisk klocka kan ha sämre prestanda än en digital klocka men genom sitt material förmedlar den en högre prestige.

Materialidentitet handlar om hur vi upplever ett material genom våra sinnen (visuellt, taktilt, hörsel, smak, lukt). Metaller upplevs ofta som kalla och blanka medan textiler upplevs som varma och matta. Material upplevs också genom associationer; metaller kan upplevas som sterila och precisa, trä kan uppfattas som naturligt och för tankarna till gammalt hantverk medan guld förmedlar lyx och rikedomar.

Vad ska materialet signalera?

I arbetet med att utveckla nya material och förpackningar är materialidentitet således mycket viktigt. Det är viktigt att veta vad materialet ska signalera och hur det är tänkt att upplevas. Vad är det som gör att ett material upplevs naturligt? I vilka applikationer bör materialet upplevas naturligt och när bör det förmedla en annan känsla eller association? Inom dessa och liknande frågeställningar arbetar Innventia och utvecklar ny kunskap inom ämnet materialidentitet.

Kvinna med svarta glasögon som undersöker en kartong med texturerade ytor

Kvinna undersöker en kartong med olika typer av ytor.

Kontakta oss

Siv Lindberg
08 676 7162
Skicka e-post
Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post