Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Materialdesign

Den tekniska utvecklingen inom flyg- och rymdindustrin, det militära och life science har främjat utvecklingen av nya material. En annan utmaning - kopplad till kravet på det hållbara samhället - driver på utvecklingen av förnybara material.

För att lyckas på marknaden måste ett förnybart material erbjuda bättre prestanda och/eller kostnadseffektivitet än det traditionella materialet det är tänkt att ersätta. Introduktionen till marknaden för ett sådant material underlättas genom att identifiera och lyfta fram det nya materialets unika egenskaper, som exempel kan nämnas en hög hållfasthet i förhållande till vikten eller särskilda akustiska egenskaper, och sälja det med hänvisning till specifika tillämpningar.

R & D & D

För att uppnå optimal produktprestanda krävs ett nytt sätt att integrera forskarnas arbete som fokuserar på molekylär nivå med designernas arbete rörande produktpotential. Vi kallar denna slags material- och produktdesign "R & D & D" (forskning, utveckling och design) eller "hierarkisk design". Den viktigaste i detta är att designperspektivet påverkar hela utvecklingsprocessen av materialet.

Innventias förmåga att utveckla innovativa, fiberbaserade produkter och material förstärks genom våra samarbeten med Konstfack (Stockholm, Sverige), Kungliga Tekniska Högskolan (Stockholm, Sverige), Luleå Tekniska Universitet (Luleå, Sverige) och École Polythechnique Fédérale de Lausanne (Lausanne, Schweiz).

Kontakta oss

Mikael Lindström
08 676 7433
Skicka e-post

Publicerat

It's a bird! It's a plane! It's a super multimaterial!
Granberg H, Béland M-C, Lindberg S, Berthold F, Vomhoff H, Wickholm K, Lindström M
Paper presented at PaperCon 2015, Atlanta, USA