Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Teknologier

Strukturella kolfibrer tillverkas idag huvudsakligen från den petrobaserade produkten polyakrylnitril (PAN). En mindre mängd tillverkas även från petroleumbeck (petroleum pitch) som är en biprodukt från vissa oljeraffinaderier främst i USA. Tillgången på petroleumbeck kan förväntas minska pga den stora expansionen av skiffergas i USA. Utvecklingsarbete sker idag på förnyelsebara råvaror som ”grön polyeten” och lignin.

Principen för kommersiell tillverkning av kolfiber

Det första steget är spinning (extrudering) av PAN- respektive pitch-fibrer. Därefter sker termiska behandlingar i flera processteg; stabilisering följt av ett karboniseringssteg. I vissa fall, för högpresterande kolfibrer, utförs även grafitisering i ett tredje steg. I ett avslutande steg behandlas fiberytorna kemiskt för att bli kompatibla med polymerer. PAN-baserade kolfibrer tillverkas i en lösningsmedelsbaserad process medan pitch-baserade dito tillverkas genom smältspinning.

Process för tillverkning kolfiber 
Principen för kommersiell tillverkning av kolfiber. Förenklat processchema för tillverkning av kolfiber utgående från fibrer av PAN (idag) eller lignin (i framtiden).

För ligninbaserad kolfiber gäller i princip samma processteg förutom att det är en ligninfiber istället för en PAN-fiber som matas in i efterföljande processteg. Ligninfiber medför flera förenklingar i processen jämfört med PAN-fiber och innebär stor potential för en kostnadseffektivare process och hög konkurrenskraft.

Logo Road-map 2014-2025

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post