Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Roller i värdekedjan

Huvudsakliga roller för värdekedjans aktörer:

Innventia

Utvecklar ligninkvaliteten, förbehandlingar av lignin, matning av extruder, smältegenskaper, extrudering, upprullning/avrullning, stabilisering och karbonisering. Innventia kan även producera skräddarsytt lignin i sin demonstrationsanläggning, LignoBoost Demo, som råvara för användning i demoanläggningen för kolfiber.

Swerea SICOMP

Processegenskaper för tillverkning av armering och kompositkomponenter, fysikaliska egenskaper för olika användningsområden, utgår från färdigkarboniserad ligninbaserad kolfiber i olika skala för tillverkning av kompositer, komponenter och applikationstestning.

Ett viktigt och än så länge obearbetat område att utveckla är ytbehandling av färdig kolfiber för att skapa rätt interaktion med hartser och andra polymerer i den färdiga kompositen. Detta sker i samverkan mellan Innventia och Swerea SICOMP.

Industriella intressenter

De industriella intressenternas engagemang är helt avgörande för att få en demovärdekedja på plats och har längs värdekedjan olika roller. Dessa är att producera råvaran lignin, definiera vilka produktegenskaper som krävs i olika applikationer, testning av komponenter, utveckla produktionsteknik, utveckla affärmodeller, samt slutligen kommersialisera.

Logo Road-map 2014-2025

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post