Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Road-map 2014-2025

Innventia och Swerea SICOMP har idag hög kompetens och välinvesterade laboratorier för den del i värdekedjan som respektive institut fokuserar på. Innventia och Swerea SICOMPs kompetenser kompletterar varandra och ger en världsunik akademisk och teknologisk bredd.

Genom att Innventia och Swerea SICOMP tillsammans utvecklar kompetens och experimentella resurser på ett effektivt sätt bildas en unik, och stark FoU-miljö från skog till ligninbaserade kolfiberprodukter.

Vår road-map består av följande steg:

  • arbete i laboratorieskala och pilotskala fram till 2017/2018 med syfte att ta fram underlag för en demonstrationsanläggning,
  • innan industriell drift kan påbörjas, behövs en svensk nationell demonstrationsanläggning för ligninbaserad kolfiber inklusive komposittillverkning, med en kapacitet på ca 50 ton kolfiber per år,
  • komponenttestning 2018-2022 och
  • industriell produktion i Sverige senast 2025

Tidplanen för strukturella och icke strukturella kolfiber kan påskyndas av en stor satsning på både FoU och utrustning. Marknadsintroduktion av icke-strukturella lastbärande användningar kan förväntas ske snabbare. Implementeringshastigheten kommer att bero på industriparternas engagemang under utvecklingstiden

Road map Kolfiber Innventia
Road-map för industriell produktion av ligninbaserad kolfiber i Sverige

Utöver dessa konkreta steg måste intresse från industriella aktörer och andra finansiärer längs hela värdekedjan säkras för att:

  • fastställa nödvändiga egenskaper hos kolfiber för olika användningsområden,
  • finansiera en kontinuerlig pilotanläggning för FoU-arbete,
  • finansiera ett nationellt F&U-program,
  • finansiera en Svensk demonstrationsanläggning och
  • slutligen etablera en kolfiberfabrik i Sverige.

Logo Innventia Swerea Sicomp RISE

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post