Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nuläge

Innventia har tillsammans med Chalmers utvecklat en process för att utvinna lignin ur sulfatmassabrukens svartlut. Processen heter LignoBoost och ägs sedan 2008 av Valmet som redan har sålt två anläggningar. Lignin från dessa två anläggningar skulle teoretiskt kunna omvandla till biobaserade kolfiber motsvarande drygt halva världsproduktionen av kolfiber.

Många företag är intresserade av LignoBoost-processen. Flera skogsindustriföretag samt Energimyndigheten och VINNOVA finansierar idag FoU på lignin och ligninbaserad kolfiber på Innventia. Innventia har två patentansökningar på ligninbaserad kolfiber. Innventia kan idag tillverka kontinuerliga mono-filament ligninfibrer och, av detta, dm-långa kolfibrer. Under hösten 2014 kommer Innventia även att kunna tillverka multi-filament ligninfiber i liten skala.

Kolfiber av lignin - Road-map 2014-2025
Spolar med multi-filament ligninfibrer från LignoBoost-lignin. Resultat från en lyckad körning i utrustning som kommer att installeras på Innventia sommaren 2014.

Utrustning för att tillverka kontinuerliga ligninbaserade kolfibrer finns ännu inte men Innventia planerar att under 2015 investera i en pilotanläggning för produktion av kontinuerliga ligninbaserade kolfiber med en kapacitet på 10-20 kg per år. Detta är ett mycket utmanande och viktigt steg inför uppskalning till större skala (demo/fullskala). Den stora skillnaden jämfört med dagsläget är att det då blir möjligt att efterlikna industriell framställning av kolfiber.

Swerea SICOMP har idag kompetens och utrustning att analysera fysikaliska fiberegenskaper kopplade till olika användningsområden. Standardiserade provmetoder används när material-tillgången är tillräcklig men metoder för karakterisering av enstaka fibrer och fibrer i mindre mängder har även utarbetats. Swerea SICOMP har även kapacitet att analysera och verifiera fibrers processegenskaper för olika tillverkningsmetoder och med olika matrissystem, samt designa, dimensionera och utveckla tillverkningsteknik för kompositer. Dessa kompetenser är nödvändiga i utvecklingen av helt nya fibrer som ligninbaserade kolfiber. Swerea SICOMP planerar för en test- och demoanläggning, "Hållbar produktion av kompositer", som utrustas för utveckling och verifiering av biobaserade kompositmaterial. Den utgör nästa steg i tillverkningsprocessen efter ligninfibertillverkning.

Innventia och Swerea SICOMP har ett nära strategisk samarbete och planerar tillsammans med representanter från industrin för en gemensam demoanläggning för ligninbaserade kolfiberkompositer med en årskapacitet på ca 50 ton per år.

Logo Road-map 2014-2025

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post