Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dagens kommersiella kolfiber

Världsproduktionen av kolfiber är idag ca 50 000 ton. Kolfiber används i applikationer där höga mekaniska prestanda och låg vikt är viktigare än lågt pris.

Med ett lägre pris skulle marknaden för kolfiber vara betydligt större än idag. Tillväxten är hög även med dagens relativt höga kolfiberpris och användningen beräknas mer än fördubblas till år 2020. Störst volymtillväxt förväntas inom vindkraftsindustrin medan en mycket stor potential finns i bilindustrin där ett lägre pris är avgörande för volymtillväxten.

Användning kolfiber
Användning av kolfiber (ton) 2011 och prognos 2022

Antalet tillverkare är få och domineras av nio företag. Dessa är baserade huvudsakligen i USA, Japan och Tyskland. SGL ägs till 50 % av BMW. Toray och Zoltec har nyligen gått ihop och nu världens dominerande tillverkare av kolfiber. En ny aktör med stora ambitioner är AKSA i Turkiet som ägs till 50 % av Dow. Andra nya aktör med höga ambitioner är SABIC i Saudiarabien och HCC i Ryssland.

Road-map Tillverkare kolfiber Innventia
Större tillverkare av kolfiber och deras uppskattade kapacitet 2011

Logo Road-map 2014-2025

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post