Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Behov

Idag saknas kompetens och experimentella resurser för kontinuerlig tillverkning av ligninbaserad kolfiber, speciellt stabilisering och karbonisering, där en kontinuerlig process med fibersträckning är en förutsättning för att uppnå goda mekaniska egenskaper. Dessutom saknas kunskap om hur miljöexponering påverkar mekaniska prestanda och långtidsegenskaper.

Kunskap saknas även hur en ligninbaserad kolfiber ska ytbehandlas för att både få god kompatibilitet med polymeren i kompositmaterialet och hur fibern fungerar i tillverk¬ningsprocessen. Detta är ett specifikt område av stor betydelse för effektiv användning i olika kompositsystem där Swerea SICOMP i samarbete med Innventia kommer att utveckla verktyg och lösningar. Detta innebär stora fleråriga arbetsinsatser i olika skala (mono- multi- och pilotskala) innan det är dags gå upp till demo/fullskala.

Utrustning saknas för utveckling av tekniken i kontinuerlig pilotskala. Vi behöver alltså investera i ny större utrustning för att utveckla ligninbaserad kolfiber från sulfatlignin. Innventia arbetar nu med att säkra en sådan strategisk investering med placering nära Innventias kompetens inom områdena lignin och ligninbaserad kolfiber.

På högre systemnivå bör livscykelanalys utföras på hela värdekedjan inklusive användning och återvinning. Själva kolfiberproduktionen är ett område som framförallt Innventia kommer att kunskapsutveckla, medan miljö- och systemaspekter som täcker hela värdekedjan studeras genom det nära samarbetet mellan Innventia och Swerea SICOMP.

Vi bedömer att inom två till fyra år ha ett färdigt beslutsunderlag för en demonstrationsanläggning för ligninbaserad kolfiber inklusive ytbehandling med en årlig kapacitet på ca 50 ton per år. Syftet med demonstrationsanläggningen är flerfaldigt; träna operatörer, testa kritiska processteg, definiera optimala procesbetingelser, testa komponenter i olika applikationer allt i syfte att minska riskerna i industriell produktion.

Logo Road-map 2014-2025

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post