Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Svensk ligninbaserad kolfiber i framtidens kompositmaterial - Road-map 2014-2025

Kolfiber är lätt och starkt och har många användningsområden. Det som idag huvudsakligen begränsar efterfrågan är den höga kostnaden varför materialet idag främst används i produkter där prestanda är viktigare än pris. Genom att introducera kostnadseffektiv ligninbaserad kolfiber skulle marknaden för kolfiber kunna bli betydligt större. Genom denna road-map vill vi visa att detta är fullt möjligt redan om tio år.

Vår målbild är att vi senast 2025 ska ha åstadkommit följande:

  • utvecklat en ny svensk produkt med högt värde från skogsråvara - ligninbaserad kolfiber för användning framförallt i avancerade kompositmaterial,
  • utvecklat Svensk FoU, forskningsinfrastruktur och produktionskompetens i hela värdekedjan från skogsråvara till högförädlad kolfiber i avancerade material,
  • skapat en efterfrågan på och användning av ligninbaserad kolfiber för flera olika tillämpningar,
  • starkt bidragit till etablering av industriell kolfiberproduktion i Sverige.

Road map Kolfiber Innventia

Aktörer i värdekedja svensk ligninbaserad kolfiber som sambetar i det Vinnova-stödda projektet "Testbädd för Svensk ligninbaserad kolfiber" 2013-2015.

Målbilden uppnås genom ett nära samarbete mellan Innventia och Swerea SICOMP längs hela värdekedjan från lignin som produceras i massabruk till ligninbaserade kolfiberkompositer och komponenter i nära samarbete med industriella aktörer längs värdekedjan. Det är viktigt att inse att även om värdekedjan är lång så knyts två befintliga värdekedjor ihop genom tillverkning av ligninfibrer. Drivkraften för skogsindustrin är en ny produkt och för företagen längre fram i värdekedjan behovet av kostnadseffektiv förnyelsebar kolfiber.

Logo Innventia Swerea Sicomp RISE

Kontakta oss

Peter Axegård
08 676 7221
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post