Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kolfiber från lignin

Tänk om kolfiber kunde göras av en förnybar råvara i stället för olja. Om den förnybara råvaran kommer från skogen innebär det att den finns i stora kvantiteter. En ökad tillgång på kolfiber innebär att fler produkter kan göras i högpresterande lättviktsmaterial. En potentiell tillämpning är rotorblad till vindkraftverk. Om de tillverkades av kolfiber istället för glasfiber skulle storleken och därmed effekten kunna ökas avsevärt.

Laminerade ligninfiber
Laminerade ligninfiber från vårt nya kolfiberlaboratorium

En ny produkt från massabruket

På Innventia har vi inom projektet LigniCarb visat att det är möjligt att framställa kolfiber av lignin som är en biprodukt från sulfatmassabruket. Ligninet utvinns från svartlut med hjälp av det patenterade bioraffinaderikonceptet LignoBoost. Processen ger förutsättningar för produktion av lignin med rätt kvalitet för att fungera som råvara för kolfiber.

På Innventia framställs nu kolfiber i laboratorium för forskningsändamål. Tillverkningen sker i flera steg: smältning, extrudering, stabilisering och karbonisering. Det stora genombrottet kom när vi lyckades tillverka trådar från barrvedslignin, något som tidigare ansetts omöjligt. En stor del av dagens verksamhet är inriktad på möjligheter till uppskalning, men också mer processtekniska frågeställningar kopplade till sambandet mellan lignin- och kolfiberegenskaper.

Kontakta oss

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post

Publicerat

Biobased composites for automotive applications - GreenLight project
Hosseinaei O
Stakeholder workshop on the cascading use of woody biomass 13 April 2018 in Brussels, Belgium. Arranged by European Commission DG GROW

Structural carbon fibre from kraft lignin
Baker D A, Sedin M, Landmer A, Friman L, Echardt L
7th Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC), Stockholm, Sweden 20-30 March 2017

Extrusion of softwood kraft lignins as precursors for carbon fibres
Salmén L, Bergnor E, Olsson A-M, Åkerström M, Uhlin A
Bioresources 10(2015):4, 7544-7554

Structural changes in softwood kraft lignin during nonoxidative thermal treatment
Rönnols J, Schweinebarth H, Jacobs A, Stevanic J S, Olsson A-M, Reimann A, Aldaeus F
Nordic Pulp Paper Res. J. 30(2015):4

Carbon Fibre from Kraft Lignin
Norberg I
Doctoral dissertation, KTH, Fibre and Polymer Technology, Stockholm, 2012