Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kompositmaterial

Det har skett en dramatisk ökning av efterfrågan på hållbara och lätta material, exempelvis lätta och starka tekniska kompositer för transportsektorn eller förnybara och smarta förpackningsmaterial. Kombinationen av bioplaster och vedfibrer ger oss en möjlighet att möta denna efterfrågan.

Cellulosafibrer från ved erbjuder flera eftertraktade egenskaper såsom höga specifika mekaniska egenskaper, låg vikt, god och jämn kvalitet och lågt resursutnyttjande. Genom att blanda fibrerna med en annan polymer fås ett kompositmaterial som är fiberförstärkt. Ytterligare ett steg är att kombinera bioplasten med nanoteknik, något som forskningsprojektet Sustaincomp ska demonstrera.

Fibrer för krävande applikationer

Vid arbete med kompositmaterial är det viktigt att ha god kunskap om interaktionen mellan fibern och polymeren och hur det vedfiberbaserade materialet interagerar med vatten. Innventia har god kompetens inom detta och vet vad som krävs för att ta fram tekniskt avancerade fibrer som fungerar i krävande applikationer.

Inom detta utvecklingsområde fokuserar vi bland annat på följande frågeställningar och områden:

  • Kopplingen mellan fukt och egenskaper
  • Mekaniska egenskaper hos fiberarmerade kompositmaterial
  • Processutveckling
  • Avancerade biobaserade matriser och multifunktionalitet
  • Stimuliresponsiva material

Det finns många sätt att skapa ett kompositmaterial. Här visar Helena Nilsson blekt kemisk massa som varmpressats till en 3D-form.

Unika egenskaper

Förnybara kompositer erbjuder mer än bara ett sätt att ersätta traditionella, icke-förnybara material. Deras unika egenskaper förväntas ge upphov till helt nya produkter och marknader. Vårt förhållningssätt till design som sträcker sig från demonstratorutveckling ner till molekylär nivå gör det möjligt att producera kompositmaterial som är väl anpassade till marknadens behov. Förnybarhet blir då inte längre den avgörande faktorn utan en egenskap bland många.

Genom att arbeta längs med värdekedjan, från ingående råvaror till slutanvändare skapas nya marknadsföringskanaler för skogsbaserade, förnybara material. 

Kontakta oss

Fredrik Berthold
08 676 7351
Skicka e-post
Helena Halonen
08 676 7253
Skicka e-post

 

Publicerat

H. Nilsson, S. Galland, P.T. Larsson, E.K. Gamstedt, T. Nishino, L.A. Berglund, T. Iversen: A non-solvent approach for high-stiffness all-cellulose biocomposites based on pure wood cellulose. Compos. Sci. Technol., 70 (2010), 1704-1712.