Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hemicellulosa

Det stora innehållet av hemicellulosa i biomassa innebär en betydande potential för nya vedbaserade produkter och en intressant möjlighet för framtida bioraffinaderier.

 

Hemicellulosa utgör mellan 15 och 30% av ved. Med olika tekniker kan den utvinnas ur veden för att användas till produkter såsom barriärmaterial för livsmedelsförpackningar eller biopolymerer med nya egenskaper. T ex kan högmolekylärt xylan utvinnas ur processvätskor från sulfatmassaframställningen.

 

Xylan som styrkehöjare

 

Xylan har god affinitet till cellulosa och har därför potential att användas som styrkehöjare i papper eller i biokompositer tillsammans med cellulosa. Det kan även modifieras för att få fram nya materialegenskaper, såsom hydrofobicitet och termisk formbarhet. Modifiering kan också medföra att xylanet får en förbättrad filmbildande förmåga. Filmbildning är nödvändigt för att xylan ska kunna bilda självbärande barriärfilmer som kan användas i livsmedelsförpackningar. 

 

Xylan kan utvinnas ur vedbaserade bioraffinaderier och förädlas till t ex barriärmaterial för livsmedelsförpackningar eller nya biopolymerer.

Xylan kan utvinnas ur vedbaserade bioraffinaderier och förädlas till t ex barriärmaterial för livsmedelsförpackningar eller nya biopolymerer.

Glukomannan till barriärfilmer

Glukomannan är en annan vedhemicellulosa med intressanta filmbildande egenskaper. Den förekommer i betydande mängder i ved från barrträd, t ex gran, och kan utvinnas ur processströmmar från tidningspappersbruk eller från tillverkning av masonitskivor.

Filmer bestående av glukomannan har visat sig ha goda gasbarriäregenskaper och har därför intressant potential att utnyttjas som komponent vid barriärbestrykning av kartong till livsmedelsförpackningar. Tvärbundet glukomannan uppvisar god vattenabsorptionsförmåga och skulle kunna vara ett intressant alternativ som "grönt" sorptionsmaterial (geler, mm).

Kontakt

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post

Publicerat

Modification of birch xylan by lactide-grafting
Persson J, Dahlman O, Albertsson A-C, Edlund U,
Nordic Pulp & Paper Research Journal (2012), 27(3), 518-524

Birch xylan grafted with PLA branches of predictable length
Persson J, Dahlman O, Albertsson A-C,
Bioresources (2012), 7(3), 3640-3655

Bacterial nanocellulose reinforced arabinoxylan films
Stevanic J S, Joly C, Mikkonen K S, Pirkkalainen K, Serimaa R, Rémond C, Toriz G, Gatenholm P, Tenkanen M, Salmén L
2011 Journal of Applied Polymer Science 122(2):1030-1039, On-line publication: DOI 10.1002/app.34217

Arabinoxylan/nanofibrillated cellulose composite films
Stevanic J S, Bergström E M, Gatenholm P, Berglund L, Salmén L
2012 Journal of Materials Science 47(18):6724-6732, On-line publication: DOI: 10.1007/s10853-012-6615-8

Prehydrolysis in Softwood Pulping Produces a Valuable Biorefinery Fraction for Material Utilization.
Saadatmand, S., U. Edlund, A.-C. Albertsson, S. Danielsson and O. Dahlman (2012). Environmental Science & Technology 46(15): 8389-8396.