Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Nya material

Snart är framtiden här och på RISE Bioekonomi arbetar vi dagligen med att utveckla de nya material och produkter som ska möta den.

Ett viktigt fokus för oss är att dessa nya material ska vara hållbara. Det är viktigt med tanke på både klimatförändringar och stigande oljepriser. Hos våra kunder inom skogsindustrin märker vi idag även ett behov av att hitta nya användningsområden för råvaran cellulosabaserade fibrer.

Biprodukter från skogs- eller livsmedelsindustrin

För att möta dessa behov, inriktas en stor del av vår forskningsverksamhet på att uppfinna nya material och produkter tillverkade av cellulosa och andra förnybara råvaror, till exempel biprodukter från skogs- eller livsmedelsindustrin. Ett intressant område som vi arbetar med är bioplaster som utgör en relativt ny kategori av plast, i allmänhet baserade på helt förnybara polymerer och tillsatser.

Nanocellulosa är ett annat expansivt område i vår verksamhet där vår pilotanläggning för produktion i stor skala är användbar för att visa på kommersialiseringspotentialen för olika tillämpningar. Från massabrukets bioraffinaderi kan vi utvinna rent lignin som råvara för många nya applikationer.

Beståndsdelarna påverkar egenskaperna

När ett nytt material tas fram är det viktigt att ha kunskap om hur det är uppbyggt. Hur ser beståndsdelarna ut, hur håller de ihop och hur beter de sig? Det påverkar vilka egenskaper materialet får och i vilken typ av produkt eller applikationsområde materialet gör mest nytta. Även själva tillverkningsprocessen och formning av materialet är viktiga moment för det nya materialet, liksom dess förmåga att kommunicera genom till exempel yta, tryck eller interaktivitet.

På sidorna nedan kan du läsa mer om de material vi på RISE Bioekonomi bedriver forskning kring och utvecklar tillsammans med våra kunder. 

Två barn som klättrar på stolar gjorda av återvinningsbart material
Stolar gjorda av återvinningsbart material.