Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mekanisk massa

Mekanisk massatillverkning har en lång tradition i Sverige.  Termen ”mekanisk massa”  innefattar  TMP (termomekanisk massa), CTMP (kemitermomekanisk massa) och slipmassa.  Innventia har, tillsammans med vårt dotterföretag PFI,  lång erfarenhet av området, speciellt:

  • Förbättring av massakvaliteten
  • Minskning av elenergibehovet i raffineringsprocessen – den dominerande kostnaden i mekanisk massatillverkning

Vårt strategiska mål är att öka användningen av mekaniska massor genom att:

  • Förbättra mäldegenskaperna för att möjliggöra användning i mer konkurrenskraftiga produkter
  • Minska energibehovet i raffineringsprocessen

Utrustning för LC (low consistency) raffinering är ett viktigt verktyg för oss i att optimera energiförbrukningen i TMP processen.

Kontakta oss

Lennart Salmén
08 676 7340
Skicka e-post

 

Publicerat

The effect of process conditions on pulp quality development in low consistency refining of mechanical pulp – TMP
Hammar, L.-H., Salmén, L., Sandberg, C., Sundström, L. (2009) Appita 63(2010) 5:377-380

Shear/compression of chips for lower energy consumption in TMP-refining
Viforr, S., Salmén, L. (2008)
Appita 61(1):49-55

Optimal shear/compression forces: a way of collapsing coarse TMP fibres
Viforr, S., Salmén, L. (2007)
J. Pulp Pap. Sci. 33(1):22-28