Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Kemisk massa

Innventia har lång erfarenhet av kemisk massatillverkning (kokning och blekning) och tillgång till modern utrustning och kvalificerade specialister – erkända  både inom Sverige och internationellt. Vi kan leverera de svar och den information du behöver inom:

  • Vedslags lämplighet för användning i olika pappers/cellulosaapplikationer
  • Koknings- och blekingsbetingelser
  • Nya kok- och blekkemikalier
  • Ljushet och ljushetsstabilitet
  • Massareaktivitet
  • Massa- och fiberegenskaper
  • Flisförbehandlingar

Existerande och nya processer

Vi arbetar både med att förbättra existerande processer för sulfatkokning, syrgasdelignifiering och blekning och med att utveckla nya processer för kemisk massa. Några fokusområden:

  • Optimerade koknings- och blekningstrategier med avseende på massakvalitet och processekonomi
  • Integrering av bioraffinaderiprocesser i kemiska massafabriker
  • Nya hållbara massaprocesser med liten miljöpåverkan

Kontakta oss

Marie Bäckström
08 676 7352
Skicka e-post

Publicerat

Influence of chip presteaming conditions on kraft pulp composition and properties
Bäckstrom M, Jensen A, Brännvall E
Holzforschung 2015, Received May 5, 2015; accepted August 24, 2015

Impact of ionic strength on alkalinity during kraft cooking and impact on process economy
Lundqvist F, Olm L, Tormund D
ABTCP 2008, Sao Paulo, Brazil, Oct. 13-16, 2008

Continuous kraft cooking : research and applications
Annergren G, Lundqvist F
Stockholm, STFI-Packforsk, 2008, 82 pp (ISBN 9789186018160)

NovaCell : sulphur free pulping
Olm L, Tomani P
Nordisk Papper och Massa no. 1, 2006, pp 70-72

ZAP cooking with new liquors from BLG recovery system
Olm L, Tormund D, Berglin N
TAPPI Growing yield from the ground up symposium, Atlanta, May 16-17, 2006