Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bioenergi

Förnybara bränslen från biomassa är redan viktiga energibärare i många regioner och kommer sannolikt att vara en viktig del av ett framtida hållbart samhälle. Men det finns nya möjligheter att producera både fasta och flytande bränslen från biprodukter och sidoströmmar från skogsindustrin, förutom de fasta bränslen som vi får i dag som trä- och bark pellets, sågspån, toppar och grenar, etc.

Nya processer för biobränslen

Integration med massa-och pappersindustrin är effektiv, eftersom råvaror kan hanteras parallellt och omfattande integration av värme- och processflöden är möjlig.

Innventia samarbetar med företag inom skogsindustrin och energisektorn för att utveckla nya och befintliga processer för produktion av biobränslen. Detta görs i laboratorie-, pilot-, demonstrations- eller fabriksskala och genom att utvärdera koncept med hjälp av detaljerade processmodeller.

Beskrivning: Hand holding a bottle