Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Specialcellulosa för textilier

Träfiber är på god väg att bli en viktig del av textilproduktionen i världen. Tekniken att tillverka textil av träfiber är inte ny men har på senare tid fått ett uppsving pga. faktorer i omvärlden. Efterfrågan på textilier ökar och samtidigt som bomullsodling (som står för merparten av råvaran) innebär stora påfrestningar på ekosystemet. Därför har tillverkning av träfiber för textilframställning ny på nytt blivit ett intressent område för massatillverkare.

Textil

Ny kunskap krävs

Cellulosa är en kemisk substans som utgör omkring hälften av allt fast material i växtriket. Den är rikligt förekommande och förnyelsebar och därför en näst intill outtömlig råvaruresurs. Cellulosan är därför en tänkbar ersättare för många idag använda ändliga råvaror.

Pappersindustrin har i dag en fantastisk kunskap om hur man från träd tar fram fibrer som ger olika typer av papperskvaliteter. För att kunna ersätta exempelvis bomull som råvara för textilier krävs att vi bygger upp ny kunskap om framställning av cellulosafibrer med andra typer av egenskaper än de som krävs för att göra papper. Cellulosans kemi måste tyglas och så att en högreaktiv specialcellulosa kan framställas och anpassas till framtida tillämpningar, t.ex. textil. Dessa processer måste även anpassas till det dagens energi och miljömedvetna samhälle.

Reaktiva cellulosafibrer

Ett viktigt kunskapsområde är reaktiva cellulosafibrer, det vill säga växtbaserade cellulosafibrer som lätt låter sig omvandlas till t.ex. trådar för tillverkning av komfortabla tyger. Utgångspunkten för Innventias arbete med reaktiv cellulosa är att tillverkning ska kunna ske i befintlig processutrustning. Detta för att det i framtiden ska gå att skala upp tillverkningen till kommersiellt livskraftiga processer.

 

Specialcellulosa

 

Kontakta oss

Åsa Östlund
+46 10 516 62 11
Skicka e-post
Tomas Larsson
08 676 7130
Skicka e-post

Publicerat

Concentration enrichment of urea at cellulose surfaces: results from molecular dynamics simulations and NMR spectroscopy
Bergenstråhle-Wohlert M, Berglund L A, Brady J W, Larsson P T, Westlund P-O, Wohlert J
Cellulose (2012) 19:1–12. DOI 10.1007/s10570-011-9616-x

Compression molded wood pulp biocomposites: a study of hemicellulose influence on cellulose supramolecular structure and material properties
Nilsson H, Galland S, Larsson P T, Gamstedt E K, Iversen T
Cellulose (2012) DOI 10.1007/s10570-012-9688-2

Accessibility, reactivity and supramolecular structure of E.globulus dissolving pulps
Wollboldt R P, Zuckerstatter G, Weber H K, Larsson P T, Sixta H
Wood Sci. Technol. (2010) 44:533–546. DOI 10.1007/s00226-010-0370-2

Controlling cellulose fibril aggregation of Eucalyptus dissolving pulp samples
Chunilall V, Bush T, Larsson P T, Iversen T, Kindness A
Holzforschung 64(2010):6, 693–698, ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 0018-3830, DOI: 10.1515/HF.2010.097, Available online: 29/07/2010, October 2010

The surface structure of well-ordered native cellulose fibrils in contact with water
Malm E, Bulone V, Wickholm K, Larsson P T, Iversen T,
Carbohydrate Research 345 (1) (2010), 97-100

Controlling cellulose fibril aggregation of Eucalyptus dissolving pulp samples
Chunilall V, Bush T, Larsson P T, Iversen T, Kindness A, Holzforschung. 64 (6), 693–698, ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 0018-3830, DOI: 10.1515/HF.2010.097, Available online: 29/07/2010, October 2010