Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

LignoBoost

LignoBoost är en unik teknik för uttag av högkvalitativt lignin från ett sulfatmassabruk som rönt mycket uppmärksamhet. Tekniken har utvecklats av Innventia i samarbete med Chalmers tekniska högskola inom ramen för tre forskningsprogram sedan slutet av 90talet.

LignoBoost-processen ger möjligheter till kapacitetsökning vid massabruket till lägre kostnad än utbyggnad av en ”trång” sodapanna. Lönsamheten förbättras ytterligare om ligninet kan utnyttjas som:

  • Ersättning för eldningsolja eller naturgas i till exempel massabrukens mesaugnar.
  • Råvara för produktion av värdefulla produkter, som till exempel kolfibrer.

LignoBoost är en av de tekniker som finns tillgängliga och redo att användas för att utveckla ditt bioraffinaderi. Sedan 2008 ägs LignoBoost-tekniken av Valmet. Två kommersiella anläggningar (Domtar, USA och Stora Enso, Finland) är i drift.

Vi erbjuder:

  • Utvärdering och förstudier tillsammans med Metso.
  • Modellering av din massafabrik - material, Na / S, energi och vatten balansen - inklusive en teknisk-ekonomisk bedömning för att integrera LignoBoost konceptet i ditt massabruk.
  • Processutveckling för att förbättra dina bioraffinaderimöjligheter.
  • FoU-projekt skräddarsydda för dina ändamål.
  • Storskalig produktion i LignoBoost demonstrationsanläggningen.