Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Separationsprocesser i bioraffinaderiet

Ett vedbaserat bioraffinaderi behöver effektiv och ekonomisk processteknik för separering av olika ämnen från procesströmmar. Dessa ämnen kan förädlas till biobaserade material, kemikalier och bränslen. Innventia har världsledande expertis på området och kan hjälpa dig med studier som vi utför antingen i vårt välutrustade laboratorium eller på plats i din fabrik.

Exempel:

  • Den patenterade LignoBoost-processen för utvinning av lignin från svartlut
  • Membranfiltrering vid hög temperatur för t ex separation av hemicellulosa från processflöden
  • Lakning av oorganiska och/eller organiska ämnen från vedflis
  • Upparbetning av hemicellulosa till hög renhet genom fällning och tvättning
  • Separation av suberin och betulin från lövvedsbark med en vattenbaserad metod (patentsökt)

För att ge en fullständigare bild kan vi undersöka även energibalanser, vidareförädling av produkter och fabrikssystemaspekter.

Ultrafiltrering

Ultrafiltrering med keramiska membran är ett av våra verktyg för separation av hemicellulosa ur procesströmmar, t ex xylan från svartlut.

Kontakta oss

Anders Uhlin
08 676 7131
Skicka e-post
Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post

Publicerat

Production of a pure lignin product, part 2: separation of lignin from membrane filtration permeates of black liquor
Ziesig R, Tomani P, Theliander H
NWBC 2014, The 5th Nordic Wood Biorefinery Conference, Stockholm, Sweden, 25-27 Mar. 2014, pp 147-153

Separation of xylan from the kraft pulp mill
Fredrik Öhman
3rd Nordic wood biorefinery conference, Stockholm, Sweden March 21-23, 2011

Separation of of lignin and hemicelluloses from alkaline process liquors
Fredrik Lundqvist
2nd Nordic wood biorefinery conference, Helsinki, Finland, Sep 2-4, 2009, proceedings pp 173-180

The Influence of hemicelluloses during the precipitation of lignin in kraft black liquor
Wallmo H, Theliander H, Jönsson A-S, Wallberg O, Lindgren K
Nordic Pulp and Paper Research J., 24(2009): 2, 165-171

Large scale lignin removal experiences
Tomani P
1st Nordic wood biorefinery conference, Stockholm, Sweden, 11-14 March, 2008, proceedings pp 168-174. Proceedings: Contact Innventia

Separation processes in the pulp mill biorefinery
Axegård P
1st Nordic wood biorefinery conference, proceedings, Stockholm, 11-14 March, 2008, pp 2-7. Proceedings: Contact Innventia