Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Lignin

Lignin ur svartlut – nu i full skala

Lignin för bränsleapplikationer eller vidareförädling kan utvinnas i stora kvantiteter ur sulfatbrukets svartlut med LignoBoostprocessen (utvecklad av Chalmers och Innventia, idag ägd av Valmet). Den första kommersiella anläggningen togs i drift av Domtar  i Nordamerika våren 2013.

Vid Innventias demonstrationsfabrik för LignoBoost i Bäckhammar tillverkar vi sedan några år olika specialkvaliteter av sulfatlignin åt våra kunder. Flera intressanta applikationer är under testning, t ex antioxidationsmedel, bindemedel och dispergeringsmedel.

Kolfiber

Kolfiber är exempel på en intressant högförädlad ligninprodukt från sulfatmassabruket. En ökad tillgång på kolfiber – dessutom biobaserad och till konkurrenskraftig kostnad – skulle innebära att fler produkter kan göras i högpresterande lättviktsmaterial. En potentiell tillämpning är rotorblad till vindkraftverk eller som ersättning till stål i bilar. Innventia kan nu i laboratorieskala framställa kolfibrer till 100 procent baserat på sulfatlignin. Läs mer via länken till höger.

Aktivt kol

Ett annat applikationsområde för lignin där Innventia arbetar är aktiverat kol för rening av gaser och vätskor. Över 80 procent av dagens aktiva kol är fossilbaserat och lignin är ett intressant biobaserat alternativ. 

Kontakta oss

Sverker Danielsson
08 676 7366
Skicka e-post
Per Tomani
08 676 7281
Skicka e-post

Publicerat

Production of a pure lignin product, Part 3: distribution and removal of inorganics from softwood lignin
Ziesig R, Sedin M, Tomani P, Theliander H
Nordic Pulp  Paper Res. J. 30(2015):2, 199-206

Production of a pure lignin product, part 1: distribution and removal of inorganics in Eucalyptus globulus kraft lignin
Ziesig R, Tomani P, Schweinebarth H, Norberg L, Theliander H
Tappi J. 13(2014):3, 65-72

Lignin recovery and lignin-based products
Gellerstedt G, Tomani P, Axegård P, Backlund B
In: Integrated forest biorefineries - Challenges and opportunities, Ed: Christopher L P, RSC Publishing, Cambridge, UK, 2013, pp 180-210