Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Det vedbaserade bioraffinaderiet

Den kemiska massafabriken har unika förutsättningar för att fungera som ett bioraffinaderi: Vedbaserade "gröna" polymerer, kemikalier och bränslen kan tillverkas i stor skala parallellt med massaproduktionen. Biprodukterna svartlut, bark och skogsavverkningsrester innehåller stora kvantiteter vedkomponenter som kan användas som råvaror för material och förädlade kemiska produkter.

Innventia har den expertis som behövs för att ta fabriken några steg längre mot ett bioraffinaderi. Den utveckling och de tjänster du behöver på området hittar du här. Vår kompetens inkluderar kemisk massa, fiberegenskaper, kemisk analys, bioraffinaderirelaterade separationsprocesser och fabrikssystemanalys.

Xylan from a wood based biorefinery
Xylan kan utvinnas ur vedbaserade bioraffinaderier och förädlas till t ex barriärmaterial för livsmedelsförpackningar eller nya biopolymerer.

Kontakta oss

Catharina Ottestam
08 676 7211
Skicka e-post

Publicerat

Nya produkter från skogsråvara - En översikt av läget 2014
Backlund B, Nordström M
Innventia Rapport nr. 577, Nov. 2014

Wood assortments suitable for production of chemicals via bioconversion
Backlund B
Innventia Report No. 490, March 2014 

Nu är skogens guld svart
Axegård P 
Sv. Papperstid. No 8, 36-37, 2010

Overview of Pulp Mill Biorefinery Concepts at Innventia
Axegård P
Oral presentation at Nordic Wood Biorefinery Conference (NWBC), September 2-4, Helsinki, Finland 2009, Proceedings pp 39-44, ART No. 0918