Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Bioraffinaderi och massatillverkning

För mindre än ett decennium sedan sågs ett vedbaserat bioraffinaderi som något extremt futuristiskt, men den inställningen har definitivt förändrats. Vi är stolta över att den forskning som vi och våra partners har bedrivit starkt har bidragit till denna utveckling.

Separationsprocesser i bioraffinaderiet

Ett vedbaserat bioraffinaderi behöver effektiv processteknik för separering av olika ämnen från procesströmmar. Ett övergripande mål för vår verksamhet är att utveckla effektiva processer för alla vedämnen, integrerbara i massabruket och resulterande i unika produkter. Vi arbetar på ett flertal intressanta applikationer för såväl lignin som hemicellulosa och cellulosa. LignoBoost är en av de tekniker som finns tillgängliga och redo att användas för att utveckla ditt bioraffinaderi.

Vi har världsledande expertis på området och kan hjälpa dig med studier som vi utför antingen i vårt välutrustade laboratorium eller på plats i din fabrik.

Massatillverkning

På området kemisk massatillverkning och blekning arbetar vi både med att förbättra existerande processer och med att utveckla nya. Vi har även, tillsammans med vårt dotterföretag PFI i Trondheim, lång erfarenhet av området mekanisk massa.

Processimulering och materialbalans

Kemikalieåtervinning och oorganisk kemi är ett annat viktigt område där vi har lång erfarenhet. Vi hjälper dig exempelvis att bestämma natrium- och svavelbalanser i sulfatmassabruket, en viktig faktor för att upprätthålla en rimlig processekonomi. Med hjälp av olika typer av processimulering hjälper vi dig att minimera processfrämmandeämnens negativa effekter i bruket.

Per Tomani holding a jar with kraft ligning

Per Tomani med rent lignin från LignoBoost - en potentiell råvara för nya material och kemikalier.