Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Vår roll i EU-projekt

Innventia har också stor erfarenhet av att jobba med hållbarhet inom EU-projekt, där vi utför miljö- och hållbarhetsutvärderingar. Vi har unik kompetens vad gäller utvärderingar inom förpackningsvärdekedjan, nya biobaserade produkter samt avfallshantering.

Läs mer i vårt arbete i EU-projekt i länken till höger.

Ett exempel på vårt deltagande i EU-projekt SORT IT som ni kan se nedan.

 

EU-forskningsprojektet "Recovered Paper Sorting with Innovative Technologies" (SORT IT) startade i maj 2008. Projektet, som finansierades inom EU:s 7:e ramprogram, hade 14 partners från EU:s medlemsstater. PTS från Tyskland fungerade som projektkoordinator.
SORT IT syftar till att utveckla ny teknik för en effektivare och lönsammare sortering av returpapper och kartong från olika insamlingssystem. Bland annat utveckling av nya sensorer, nya fysiska separationsenheter som robotar och nya sorteringskoncept.

 

Kontakta oss

Tatjana Karpenja
08 676 7026
Skicka e-post
Kristina Wickholm
08 676 7422
Skicka e-post