Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Strategier för hållbarhetsarbete

Med en väl genomtänkt hållbarhetsstrategi är det möjligt för ett företag att ha ett kostnadseffektivt hållbarhetsarbete, att resurseffektivisera företaget, att minska miljöpåverkan, att få mer engagerad personal samt att öka företagets engagemang i samhället.

En strategi omfattar både långsiktiga mål och metoder för att uppnå dessa. De långsiktiga målen sammanfattas i en vision. Resultatet av arbetet med en hållbarhetsstrategi ger ökad operativ effektivitet, optimerade produkter, goodwill och mer engagerad personal.

Innventia har kunskap och erfarenhet att hjälpa ditt företag se över befintliga strategier eller utveckla nya.

En väl genomtänkt strategi ger möjlighet till ett kostnadseffektivt hållbarhetsarbete

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post
Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post