Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Produktsäkerhet för material i kontakt med livsmedel

Innventias produktsäkerhetsverksamhet är inriktad mot material och produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel och består av två delar:

  • Produktsäkerhetslaboratoriet som har ett team av forskare och analysexperter som gör provtagningar och analyser. Grunden för produktsäkerhetsanalyser är att analysbetingelserna måste anpassas till produktens avsedda användningsområde och gällande krav. En mycket viktig del av analysarbetet är därför dialogen med kunden, något som vi lägger stort fokus på. 
  • Normpack är en näringslivsgrupp med 200 medlemsföretag som arbetar med alla material. Gruppen ger support att uppfylla gällande lagkrav för material i kontakt med livsmedel. Normpackcertifikat är ett etablerat och myndighetsaccepterad dokument som visar kunder att ett material eller en produkt uppfyller uppställda krav.

Contact

Kai-Yee Thim
08 676 7079
Skicka e-post
Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post