Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Omvärldsbevakning & Nyhetsbrev

Att hålla sig informerad är viktigt. Innventia arbetar aktivt med omvärldsbevakning för företag inom massa, papper, förpacknings- och grafiska branschen. Fokus ligger på hållbarhetsområdet, bland annat bevakas lagstiftning, politik, aktuella diskussioner och nya rapporter.

Genom att delta i olika företagsgrupperingar, till exempel Näringslivsgruppen Miljöpack, får företag del av denna omvärldsbevakning genom nyhetsbrev, seminarier och andra informationsutskick.

 

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post
Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post