Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Indikatorer

Genom att arbeta med indikatorer kan du skapa möjlighet till jämförelser och att följa förbättringar. Indikatorer kan användas för att kommunicera företagets hållbarhet och miljöarbete på ett objektivt och trovärdigt sätt vid kontakt med dina kunder, allmänheten, myndigheter och anställda.

Mål som skapar motivation

Innventia hjälper ditt företag att välja lämpliga indikatorer som visar på de viktigaste miljöaspekterna och relatera dessa till relevanta jämförelsemått som till exempel per ton produkter eller omsättning. Dessa indikatorer kan användas för att sätta upp mål som skapar motivation till fortsatt förbättringsarbete. Innventia kan bidra med utvärdering och uppföljningsarbete.

Innventia har en stor erfarenhet av arbete med miljöindikatorer inom förpackningar och hållbarhet och inom den grafiska industrin. I EU projektet Eforwood var Innventia med och tog fram ett nytt verktyg –ToSIA- för hållbarhetsbedömningar av fiberbaserade produkter (se länk till höger).

MINT- En modell för den grafiska branschen

För den grafiska branschen har Innventia utvecklat en modell för att arbeta med gemensamma miljöindikatorer (MINT). Idag bedriver Innventia ett kontinuerligt arbete tillsammans med 20 dagstidningar i Sverige. Dessa gör årliga inventeringar och beräknar indikatorerna och utvärderar sitt miljöarbete med hjälp av verktyg från Innventia. Detta skapar en bred förståelse för hållbarhetsarbetet inom branschen.

Relevanta indikatorer möjliggör en effektiv uppföljning och utvärdering av företagets hållbarhetsarbete. 

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post
Malin Johansson
08 676 7025
Skicka e-post