Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hållbarhetsutvärderingar

Innventia hjälper ditt företag att hållbarhetsutvärdera processer och produkter. Innventias kompetenser och mätverktyg längs hela värdekedjan kan kombineras på olika sätt utifrån kundens behov för att på så sätt göra hållbarhetsutvärderingar - inkluderande ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter - och därigenom skapa mer kompletta beslutsunderlag för dig som kund.

Hållbarhetsplattform

För förpackningar har vi utvecklat en Hållbarhetsplattform bestående av fyra olika kompetensmoduler:

  1. Miljö
  2. Material
  3. Prestanda
  4. Konsumentinsikt

Processen bidrar till att stimulera utveckling av nya anpassade produkter genom att identifiera, verifiera och välja de aktiviteter och resurser som har minst påverkan i ett livscykelperspektiv.

Innventias kompetens inom generella hållbarhetsutvärderingssystem baserade på t.ex. LCA, LCC och S-LCA säkerställer att vårt arbete görs i enlighet med internationell praxis.

Ett utmärkt exempel på vår helhetsyn avseende förpackningar är Innventia-modellen. Den används nu som utgångspunkt i flera globala utvärderingssystem för mer hållbarhetsanpassade förpackningar, bl.a. ISO och GPPS.

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post
Tatjana Karpenja
08 676 7026
Skicka e-post