Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Carbon Footprint

Klimatfrågan är en av vår tids viktiga frågor. Ett första steg i att förstå och hantera den påverkan som din produkt eller ditt företags verksamhet har på klimatförändringar, är att kvantifiera utsläppen av växthusgaser, hur stort Carbon Footprint som verksamheten ger upphov till.

Var ska du genomföra åtgärder?

Ett Carbon Footprint är ett mått på de utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som en produkt eller aktivitet ger upphov till. Innventia har kunskapen och verktygen att beräkna Carbon Footprint. Vid analysen erhålls kunskap om hur stor påverkan olika processer och aktiviteter har på växthuseffekten och var det är viktigast att genomföra åtgärder.

Ett verktyg som används för att beräkna en produkts eller tjänsts klimatpåverkan är livscykelanalys (LCA), där klimatpåverkan är ett delresultat. Med hjälp av resultaten kan du som kund utveckla strategier för att minska produktens klimatpåverkan.