Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Hållbarhet

Vi hjälper ditt företag att utvärdera processer, produkter och komponenter ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bärande i all vårt utvecklingsarbete är att det ska leda till ökad hållbarhet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För att uppnå ökad hållbarhet utan att riskera suboptimeringar är det viktigt att utgå från ett livscykelperspektiv.

Kunskap och mätverktyg längs hela värdekedjan

Vi har kunskap och mätverktyg längs hela värdekedjan, från råvaruuttag och materialtillverkning via produktion och fram till distribution, kund och avfallshantering. Alla dessa kompetenser och mätverktyg kan kombineras på olika sätt utifrån dina behov för att på så sätt göra hållbarhetsutvärderingar som inkluderar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter och därigenom skapa mera kompletta beslutsunderlag för dig som kund.

Internt arbete med hållbarhet

För att ha trovärdighet i vår strävan mot ökad hållbarhet har vi även kompetens internt inom hållbarhetsområdet. Där arbetar vi med konkreta verktyg som livscykelanalys (LCA) och indikatorer men också med mer övergripande metoder som hållbarhetutvärdering och CSR (Corporate Social Responsibility). En omfattande omvärldsbevakning säkerställer att vi arbetar utifrån senaste rönen.

Vitsippa