Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Utbildning

Vår förpackningsutbildning ger en introduktion i förpackningskunskap och vänder sig till personer som börjar arbeta med förpackningar och förpackningsfrågor.

På kursen får du lära dig mer om olika förpackningsmaterial och hur en förpackning konstrueras. Du kommer att få se Innventias laboratorium som används i samband med förpackningsutveckling. Där testas att förpackningarna uppfyller de krav som ställs på dem och verifierar att de skyddar produkten under transport och hantering. Även aktuell lagstiftning kommer att diskuteras liksom förpackningars hanterbarhet och konsumentens beteende.

Kursen hålls i Innventias lokaler i Stockholm/Kista.

Datum för nästa utbildning är inte satt men kontakta oss gärna om du är intresserad av att gå vid nästa tillfälle!

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post
Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post