Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Produktion och konvertering av kartongförpackningar

Prestandan hos kartongförpackningar beror på materialegenskaperna och de konverteringsprocesser som används vid produktion. Bigning och vikning är viktiga konverteringsprocesser som vi på Innventia fokuserar på i vår forskning, där både experimentella metoder och modellering utnyttjas. De mekaniska egenskapernas variationer i tjockledsled har stor betydelse för prestandan vid bigning och vikning.

Vi kan förse ert företag med en kunskapsbas kring konvertering genom våra forskningsprogram och erbjuder ett brett utbud av provning av kartongegenskaper som är viktiga för bigning och vikning. Våra pilotmaskiner för plan- och rotationsstansning kan biga och stansa kartong under realistiska produktionsförhållanden och kan ge värdefulla insikter om fullskaleproduktion.

Vi har utvecklat metoder för att mäta hur de mekaniska egenskaperna varierar genom kartongens tjocklek. Individuella skikt kan friläggas genom slipning och sedan karaktäriseras experimentellt med vanliga metoder för provning av papper och kartong. Andra mätmetoder har utvecklats specifikt för behov inom konvertering, t.ex. Notched Shear Test (NST) där ett vanligt dragprov på en provstav med anvisningar skurna till en förskriven position i tjockleksled används för att bestämma skjuvstyrka.


Tvärsnitt av bigad kartong efter vikning


Innventias pilotmaskin för rotationsstansning 

Kontakta oss

Mikael Nygårds
08 676 7193
Skicka e-post
Johan Alfthan
08 676 7268
Skicka e-post

 

Publicerat

Nygårds M, Just M and Tryding J (2009), ”Experimental and numerical studies of creasing of paperboard”, International Journal of Solids and Structures 46, 2493–2505