Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Aktiva material

RISE Bioekonomi utvecklar interaktiva papper och förpackningsmaterial som ändrar utseende och form när de responderar på olika stimuli. Detta kan användas till smarta förpackningslösningar som ökar synligheten hos produkter och varumärken eller till att skapa självformande eller självöppnande förpackningar.

Biobaserad elektronik

RISE Bioekonomi utvecklar biobaserad elektronik som möter framtidens behov av funktionella material och samtidigt stödjer en cirkulär ekonomi, både genom material- samt processforskning. Materialen kan användas till en mängd olika applikationer från energilagring av förnybar energi, rening av vatten och luft till gränssnittet mellan en analog verklighet och digitala funktioner som är av stort värde för ”Internet of Things”. 

Aerogel

Lätta cellulosaaerogeler kan fyllas med elektriskt ledande material såsom grafit eller ledande polymerer för att lagra energi från tex solceller.

Tillämpningar för biobaserad elektronik inkluderar:

 • Lagring av energi
 • Generering av energi
 • Rening av vatten och luft
 • Internet of Things
 • Sensorer
 • Optimering av agrar tillväxt
 • Interaktiva förpackningar

Opto-aktiva material

Marknadsföring och produktsäkerhet är två attraktiva områden för opto-aktiva material. Dessa material kan ändra färg när de utsätts för specifika stimuli såsom fukt, temperatur, mekanisk spänning eller elektricitet. RISE Bioekonomi har lyckats utveckla en tunn pappersbestrykning baserat på förnybara material som reagerar på fukten i utandningsluft genom att visa en variation av interferensfärger.

ZnO paper demonstrator

Mineralpartiklar i papperet får nya egenskaper när det belyses med solljus. Bilden visar ett zinkoxidpapper producerat vid RISE Bioekonomi som tryckts med ledande bläck av RISE Acreo.

Opto-aktivt material

Opto-aktiv förpackning före (höger) och efter (vänster) den har blivit utsatt för fuktig utandningsluft.

Tillämpningar för opto-aktiva papper inkluderar:

 • Interaktiva displayer
 • Produktsäkerhet
 • Säkerhetsförslutningar
 • Sensorer
 • Varumärkesidentitet
 • Inspirerande design

Mekano-aktiva material

Mekano-aktiva material kan ändra form, styvhet, elasticitet eller genomsläpplighet som respons till olika stimuli såsom fukt, värme och elektricitet. RISE Bioekonomi har lyckats skapa en mängd olika förnybara mekano-aktiva papper och kompositer som kan röra sig på spännande sätt.

Mekano-aktivt material

Böjningssekvens för en pappersblomma vid olika temperaturer
1 Från frysen vid en temperatur av -4 °C
2 Utseende vid rumstemperatur, 23 °C
3 From ugnen vid en temperatur av 70 °C

Soup-pop, demonstrator av en förpackning som öppnar sig själv och presenterar innehållet när den placeras i en varm ugn.

 

Fuktkänsligt papper: Demonstrator av pappersblomma som till exempel skulle kunna appliceras på en teststicka för parfym.