Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Aktiva material

Innventia utvecklar interaktiva papper och förpackningsmaterial som ändrar utseende och form när de responderar på olika stimuli. Detta kan användas till smarta förpackningslösningar som ökar synligheten hos produkter och varumärken eller till att skapa självformande eller självöppnande förpackningar.

Opto-aktiva material

Marknadsföring och produktsäkerhet är två attraktiva områden för opto-aktiva material. Dessa material kan ändra färg när de utsätts för specifika stimuli såsom fukt, temperatur, mekanisk spänning eller elektricitet. Innventia har lyckats utveckla en tunn pappersbestrykning baserat på förnybara material som reagerar på fukten i utandningsluft genom att visa en variation av interferensfärger.

Tillämpningar för opto-aktiva papper inkluderar:

  • Interaktiva displayer
  • Produktsäkerhet
  • Säkerhetsförslutningar
  • Sensorer
  • Varumärkesidentitet
  • Inspirerande design

Opto-aktivt material

Opto-aktiv förpackning före (höger) och efter (vänster) att den har blivit utsatt för fuktig utandningsluft.

Mekano-aktiva material

Mekano-aktiva material kan ändra form, styvhet, elasticitet eller genomsläpplighet som respons till olika stimuli såsom fukt, värme och elektricitet. Innventia har lyckats skapa en mängd olika förnybara mekano-aktiva papper och kompositer som kan röra sig på spännande sätt.

Mekano-aktivt material

Böjningssekvens för en pappersblomma vid olika temperaturer
1 Från frysen vid en temperatur av -4 °C
2 Utseende vid rumstemperatur, 23 °C
3 From ugnen vid en temperatur av 70 °C

Soup-pop, demonstrator av en förpackning som öppnar sig själv och presenterar innehållet när den placeras i en varm ugn.

 

Fuktkänsligt papper: Demonstrator av pappersblomma som till exempel skulle kunna appliceras på en teststicka för parfym. 

 

Kontakta oss

Hjalmar Granberg
08 676 7041
Skicka e-post