Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Konsumentinsikt

Konsumentinsikt på Innventia handlar om psykologisk forskning och uppdragsverksamhet om hur människor upplever material och förpackningar.

Med konsumenten i centrum tar vi fram kunskap om hur kommunikativa, strukturella och funktionella aspekter bidrar till att skapa uppmärksamhet, förstärka varumärket och leder till köp och återköp. Vår forskning hjälper våra kunder att positionera sig bättre på marknaden och bidrar till exempel till ett högre framgångstal vid nylansering eller designförändring av förpackningar.

Material, tryckkvalitet, färg och form samverkar för att skapa en, för sitt ändamål, attraktiv förpackning som är lätt och behaglig att använda. I vår forskning tar vi fram kunskap och modeller som kan användas i produktutveckling eller i marknadsföring. Genom att arbeta tvärvetenskapligt bidrar vi till att strukturen hos ett material kan skräddarsys för att ge såväl önskade tekniska egenskaper som önskade uttryck, till exempel "mjukare" papper eller "naturligare" biokompositer.

Forskningssamarbeten om konsumenters val i butik

Genom forskningssamarbeten med Handelshögskolans Center for Retailing och med Högskolan i Gävle har vi två doktorander verksamma inom området. Tillsammans med Center for Retailing bedriver vi forskning om hur ögonrörelser kan hjälpa oss att förstå vad som påverkar konsumenters val i butik. Tillsammans med Högskolan i Gävle forskar vi om hur nya material kan designas så att de uttrycker "naturlighet" eller att de är förnyelsebara.

Kvinna med svarta glasögon som undersöker en kartong med texturerade ytor

Kvinna undersöker en kartong med olika typer av ytor

Kontakta oss

Siv Lindberg
08 676 7162
Skicka e-post

 

Publicerat

Jonsson, O., Lindberg, S., Roos, A., Hugosson, M. & Lindström, M. (2008). Consumer perceptions and preferences on solid wood, wood-based panels and composites – A repertory grid study. Wood and Fiber Science 40(4):663-678..

Lindberg, S. and Green, P. Methods of assessment for large sample sets. Journal of Imaging Science and Technology. (2005) Vol. 49, No 4, 442-449

Lindberg, S. and Fahlcrantz, C-M. Perceptual assessment of Simulated Print Mottle. (2005). Journal of Visual Communication and Image Representation. Volume 16, Issue 3, June 2005, Pages 271-287

Mer publicerat