Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Förpackningsutveckling

Olika produkter kräver olika grader av skydd och olika transportmedel involverar olika påfrestningar. En optimal förpackning uppfyller kraven för skydd och sparar både pengar och miljö. Er produkt är värd ett emballage som erbjuder ett effektivt skydd.

Produkt- och förpackningsdesign förutsätter detaljerade kunskaper om produkt, förpackning och distributionsmiljö och samspelet dem emellan. Dessa kunskaper fås genom mätning av distributionsmiljön, produkttålighetsprovning och förpackningsprovning samt kunskap om material.

Hur gör vi?

Utgångspunkten är er produkt och dess inneboende styrka och tålighet. Lägg till påkänningarna som den utsätts för i samband med hantering och transport så har ni grund­förutsättningarna för att med hjälp av våra erfarna konsulter och tekniker få en optimerad förpackning för er produkt. Vi kallar detta för systematisk förpackningsutveckling.

 
Systematisk förpackningsutveckling i 6 steg.

För att kunna erbjuda er lösningar som passar bäst för er produkt samarbetar vi med många olika parter inom förpackningsindustrin både i Sverige och internationellt. Vi är oberoende och opartiska i valet av förpackningslösning.

För att stödja er kan vi:

 • Modifiera befintliga eller utveckla nya förpackningar
 • Genomföra förpackningsutredning genom en nulägesanalys av inpackningsprocessen som resulterar i rationaliseringsförslag
 • Förpackningskonsultation rörande förpackningens förmåga att skydda
 • Beräkna vibrationsdämpning och stötdämpare
 • Lämna rekommendationer om lämpliga förpackningsmaterial
 • Ta fram förpackningsinstruktioner och förpackningsmanualer
 • Utföra skadebesiktning
 • Skräddarsy företagsspecifik förpackningsutbildning

Fördelar med systematisk förpackningsutveckling

 1. Snabbare marknadsintroduktion genom att tidigt eliminera konstruktionssvagheter hos produkten med avseende på dynamiska påkänningar
 2. Optimal förpacknings- och produktdesign ur både skyddssynpunkt och ekonomiskt perspektiv
 3. Ökad produktkvalitet och tillförlitlighet
 4. Minskade transportskador och garanti- och servicekostnader
 5. Minskade förpacknings-och transportkostnader bl.a. genom ökad fyllnadsgrad
 6. Minimerad miljöbelastning
 7. Ökad goodwill när kunden får en hanterbar och oskadad produkt i tid

Kontakta oss

Anna Broodh
08 676 70 51
Skicka e-post
Sandra Pousette
08 676 7080
Skicka e-post
Jacob Cardell
08 676 7044
Skicka e-post