Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Tryckning

Vi kan hjälpa dig med karaktärisering av tryckytan, färghantering, provtryckningar, tryckutvärdering, bildanalys och implementering av analysmetoder. Vi har gedigen kunskap kring tryckning och hur man når önskad tryckkvalitet på förpackningar och grafiska trycksaker.

Hos oss på RISE Bioekonomi kan pappers-/kartong-, färg- och tryckpresstillverkare samt konverterare och tryckare mötas inom ramen för våra forskningsprojekt kring tryckt kommunikation. Vi bedriver forskning och utveckling i direkt anknytning till den industriella tillämpningen.

Tryckytans betydelse för tryckresultatet

Vi har stor erfarenhet kring vilka pappers- och kartongegenskaper som är avgörande för tryckresultatet. Vi kan hjälpa till med analys av dessa egenskaper.

Förutsäga och skapa bättre tryckbarhet på papper och kartong

Vi fokuserar på metoder som kan förutsäga tryckbarhet. Det ger en kvalitetssäkring i värdekedjan papper-färg-tryck och ytans roll vid bearbetning/vidareförädling av material samt hos de färdiga produkterna.

Mäta tryckkvalitet

Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp med analyser av tryckkvalitet (mättekniska eller perceptuella) och materialegenskaper.

Simulering av tryckprocessen och optisk modellering

Vi har utvecklat simuleringsverktyg som från pappersstrukturen simulerar den optiska responsen. Vi har även simuleringsverktyg för att studera dynamiken i tryckprocessen.

Färghantering för att få korrekt färgåtergivning

Du kan vända dig till oss om du behöver hjälp att få till korrekta och reproducerbara färger i tryck eller vill jämföra färgåtergivning mellan t.ex. olika material.

Avancerade tryck och nya funktioner

Utvecklingen går mot mer avancerade tryck och nya funktioner. Olika trycktekniker används för att t ex applicera material eller få nya funktioner. Vi kan hjälpa till med att karakterisera tryckytan med relevanta mätmetoder för att optimera den för de olika tillämpningarna.

Kvinna och man som tittar på ett skrivarhuvud för bläckstråleskrivare

Kunnande om tryckprocessen samt hur pappers- och kartongegenskaper påverkar tryckbarhet och körbarhet är viktigt för att producera trycksaker. Våra mätmetoder mäter kvaliteten på det tryck man visuellt kan se.

Kontakta oss

Anita Teleman
08 676 7474
Skicka e-post

Publicerat

Correct measurements of half-tone print mottle on flexo printed linerboard, Teleman Anita, Christiansson Hans, Johansson Per-Åke, Fahlcrantz Carl-Magnus, Lindberg Siv, STFI-Rapport: 39