Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Det här kan vi

Vi arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Med decenniers erfarenhet av forskning och utveckling hjälper vi ditt företag att hitta rätt lösning för att utveckla resurssnåla processer och produkter från en förnybar råvara.

En grund i vår verksamhet är tanken om bioraffinaderiet, ett koncept som innebär att ta tillvara alla beståndsdelar i skogsråvaran och förädla dem till värdefulla produkter. Utifrån detta koncept kan vi utveckla helt nya biomaterial eller använda de olika komponenterna för att förbättra dina nuvarande produkter, som papper eller kartong.

Från molekyl till butikshyllan

Vi har genom åren byggt upp kunskap längs hela värdekedjan. Det betyder att vi kan hjälpa dig med det mesta, från att utvärdera träråvarans egenskaper på molekylnivå, till slutprodukten i butikshyllan och hur den uppfattas av kunden. Kanske är det en energisnålare papperstillverkningsprocess, en ny biobaserad kemikalie, en biokomposit eller en förpackning gjord av ett mekanoaktivt fibermaterial som reagerar på värme?

Vi förvandlar forskningsresultat till kommersiellt värde för dig och dina kunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanocellulosa, tillverkad i vår egen pilotanläggning, är ett exempel på ett nytt material från skogen.