Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Packaging Audit

Packaging Audit kombinerar rätt kompetenser och mätverktyg utifrån kundens behov av kostnadsbesparing, brukarupplevelse eller legala krav. Syftet är att hjälpa företag att optimera såväl förpackningar som processer genom hela förpackningsvärdekedjan.

För många företag kan det vara svårt att identifiera exakt vad i förpackningsvärdekedjan som behöver förbättras för att ett problem ska lösas eller nya vinster inbringas. Vad innebär införandet av nya lagar och regler för min förpackningslina? Kan en ny utformning eller ett nytt arbetssätt förbättra effektiviteten? Eller behöver jag rentav göra förändringar i produkten för att kunna göra smartare förpackningsval? För att hjälpa företagen att få svar på sådana frågor och fokusera på rätt frågor har Innventia infört något kallat Packaging Audit.

Packaging Audit är en genomlysning av olika delar i ett företags förpackningsvärdekedja där vi tillsammans med kunden hittar den bästa förpackningslösningen som fungerar i hela värdekedjan, reducerar spill i kedjans olika delar, minskar miljöpåverkan och även tas emot väl av användarna.

Packaging audit

RISE Bioekonomi erbjuder tjänsten med olika inriktningar. Incitament för att genomföra en Packaging Audit kan exempelvis vara:

  • kostnadsbesparingar
  • miljöaspekter
  • förbättrad användarupplevelse
  • nya lagar och regler
  • nyutveckling av produkter och förpackningar

Kontakta oss

Karin Edström
08 676 7158
Skicka e-post
Sandra Pousette
08 676 7080
Skicka e-post