Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Offentligt finansierad forskning

Vi har ett väl etablerat samarbete med universitet och högskola, exempelvis i projekt finansierade av EU eller Energimyndigheten. På så sätt kan vi fortsätta bygga upp kunskap och fylla kompetensbehov inom områden där industrin ännu inte är mogen att finansiera. Vi agerade som koordinator för EU-projektet BoostEff som samlade företag och forskningsaktörer från hela EU. Under 2012 avslutades EU-projektet SustainComp som även det koordinerades av oss. Läs mer om det till höger.

Höj din innovationsnivå

Sedan flera år har vi byggt upp kompetens om hur ansökningsprocessen mot offentliga finansiärer ska utföras så effektivt som möjligt för att nå framgång. Denna kunskap kommer naturligtvis dig som kund till nytta om du behöver matchning av finansieringen från myndigheter. Vi erbjuder även denna kunskap särskilt paketerad för dig som är verksam inom ett litet eller medelstort företag i Sverige. Ta chansen att höja din innovationsnivå med hjälp av offentligt finansierad forskning! Läs mer till höger.

Man working in a lab