Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Projekt

Pågående projekt

Värme och fukt i papper och klister påverkar tillverkningen av wellpapp och även slutprodukternas kvalitet. Detta studeras i två parallella projekt, "Modellering av värmebordet" och "Gränser för klistringsbarhet". Pappersråvarornas och klistrets egenskaper samt wellpappmaskinens inställningar och energiförbrukning påverkar resultatet.

SUW projekthistoria

Genom åren har SUW arbetat med projekt rörande tillverkning av wellpapp och förpackningar av wellpapp, samt de färdiga förpackningarnas egenskaper. Nedan visas vilka projekt som bearbetats sedan starten (klicka för stor bild).


Lite mer om några av projekten

Livslängdsstudier på lådor (Atle)

I projektet studerades först krypning, ett komplicerat fysikaliskt fenomen som konkret innebär att lådor som staplats i lager efter en tids lagring kan kollapsa. Speciellt gäller detta om klimatförhållandena växlar, som t ex i ett kallager där det skiljer mellan dag och natt och mellan olika årstider.

För att få en möjlighet att bedöma livslängden hos staplade lådor i lager, utvecklades ett program som beräknar detta. Programmet bygger på att vissa mätningar görs, varefter värdena matas in i programmet som uppskattar hur länge lådorna kommer att hålla.

Operatörsmodell för värme och fukt i liner

En modell utvecklades som beräknar hur fukt och temperatur i linern påverkas av olika inställningar i wellpappmaskinen då linern passerar över förvärmare. Den installeras på en PC och kan användas av bl a operatörer på wellpappmaskiner i utbildningssyfte.

SUW

Med hjälp av skjutreglage kan olika parametrar ställas in varefter fukt och temperatur beräknas.

Klistring av wellpapp

En laboratorieutrustning för att efterlikna klistringen av utsideslinern mot enkelwell har utvecklats. Med den kan försök för att studera olika parametrar i laboratorium göras. Avsikten är att detta ska kunna användas för att ställa in "klisterparametrarna" vid verklig produktion.

Kontakta oss

Ordförande i styrkommittén

Ronald Bredemo
Smurfit Kappa Kraftliner/Paper Division, Piteå
E-post: ronald.bredemo@smurfitkappa.se
Telefon: 0911-970 50

Sekreterare

Astrid Odeberg Glasenapp
Innventia
E-post: astrid.glasenapp@innventia.com
Telefon: 08-676 7073