Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

SKAF projekthistoria

Genom åren har SKAF arbetat med projekt rörande tillverkning av kartongförpackningar samt de färdiga förpackningarnas egenskaper. Nedan listas några projekt som bearbetats sedan starten.

Körbarhet i inpackningsmaskiner

Omfattande studier bl a med videofilmning, gjordes i olika fyllningsmaskiner hos packande företag. Detta kompletterades med laboratoriemätningar och körningar i fyllningsmaskin i laboratorium och resulterade i en beskrivning av förekommande problem samt rekommendationer för att reducera problemen.

Curl & Twist för kartong

SKAF bidrog vid utvecklingen av en curl och twistmätare för industrin. Med denna gjordes sedan många mätningar på olika kartongslag för att karakterisera hur kartongen böjer sig då den utsätts för fuktpåverkan.

Bigbarhet hos kartong

En metod utvecklades för att med planstans snabbt kunna bedöma vilken biggeometri som bör användas för olika kartongkvaliteter. SKAF bidrog även här med underlag för utveckling av en mätare för att bedöma vikbarheten hos kartong.

PE-adhesion

En metod utvecklades för att mäta adhesionskraften mellan kartong och pålagd PE-film.

Kartong och EU:s förpackningsdirektiv

SKAF följde arbetet då förpackningsdirektivet utformades och informerade medlemsföretagen.

Kartongkapslars formstabilitet

Kartongkapslars deformation och formförändring vid hantering och lagring studerades. En mätutrustning utvecklades och ett förslag till klassificering av olika skadetyper togs fram.

SKAF kunskapsspridning

SKAF har utarbetat ett utbildningspaket som kan användas för utbildning av konverterare. Seminarier har hållits med företag i Svenska Kartongförpackningsföreningen.

Kontakta oss

Ordförande i styrkommittén

Tobias Söderholm
Korsnäs AB
E-post: tobias.soderholm@korsnas.com
Telefon:
0581-370 63

Sekreterare

Mikael Nygårds
Innventia
E-post: mikael.nygards@innventia.com
Telefon:
08-676 7193