Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Om SKAF

Policy för SKAF

SKAF skall bedriva kunskaps- och erfarenhetsbaserad samverkan samt bevaka och stödja forskning och utveckling inom området kartongförpackningar. Syftet är att främja tillverkning och användande av förpackningar av kartong och laminat där kartong ingår.


SKAF medlemsföretag

Kartongtillverkare

  • Korsnäs AB
  • Stora Enso

Konverterare

  • Tetra Pak
  • SK Svenska Kartongförpackningsföreningen

Kontakta oss

Ordförande i styrkommittén

Tobias Söderholm
Korsnäs AB
E-post: tobias.soderholm@korsnas.com
Telefon:
0581-370 63

Sekreterare

Mikael Nygårds
Innventia
E-post: mikael.nygards@innventia.com
Telefon:
08-676 7193