Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

P3G

Goods and product protection

Packaging & Product Protection Group (P³G), tidigare kallat TK-Produktskydd, är ett forum för medlemmar intresse inom gods- och produktskydd, t ex avseende förpackningsdimensionering, materialval och skadeförebyggande åtgärder i samband med transport, lagring och hantering, för såväl industri- som konsumentprodukter.

Huvudmålet för gruppen är att fungera som idégivare och kunskapsbank för  dess medlemmar, att utgöra ett nätverk där information om såväl tekniska frågor som mer övergripande frågor vad gäller förpackningsutformning och produktmiljö ges och tas. Överblick, s k 'helikoptersyn', eftersträvas. Synpunkter och diskussioner inom gruppen ska också kunna påverka inriktningen på den forskning som bedrivs inom Innventia.

 

Informationsblad om P³G (pdf)