Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Mer om Normpack

Normpacks verksamhet omfattar:

  • Utbildning, information och rådgivning till medlemsföretag
  • Bevakning av gällande och kommande lagstiftning och andra regler inom området
  • Beredskap att möta larm och aktuella diskussioner (t.ex. Bisfenol A, mineraloljor, och tryckfärger)
  • Kunskapsutveckling genom egenkontrollprojekt
  • Certifiering av produkter som uppfyller Normpack-Normen
  • IT-baserade verktyg som hjälp vid utvärdering av ett material eller en produkt

Normpack-Normen

Normpack-Normen är ramverket för Normpacks verksamhet. Normen är utvecklad i samarbete med medlemsföretag och berörda myndigheter och anger de regelverk som Normpack arbetar med. Normen baseras på Svensk lagstiftning och EG-förordningar. För material som inte har europeisk specifik lagstiftning tillämpas även regelverken Warenwet (Holland), BfR (Tyskland) och FDA (USA). Normen uppdateras kontinuerligt då lagstiftningen förändras.

Normpack-Certifikat

Normpack-Certifikatet innebär att produkten är tredjepartsgranskad att den uppfyller relevanta lagkrav för material i kontakt med livsmedel. Certifikatet specificerar under vilka förutsättningar, för vilka livsmedelskategorier och användningsförhållanden, en produkt uppfyller kraven. Hur du läser ett Normpack-Certifikat hittar du under Normpack-Certifikat.

Ett Normpack-Certikat är giltigt i två år. Samtliga giltiga certifikat finns i vår certifikatkatalog som uppdateras dagligen.

Kontakta oss

Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post