Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Normpackcertifikat

Normpack-Certifikat innehåller mycket information då det ska uppfylla olika formkrav i olika lagstiftningar. Vi har därför gjort en läsbeskrivning som vi hoppas ska underlättar förståelsen för informationen.

Certifikatet ägs av certifierade företag. För mer information om ett specifikt material/produkt vänd er till direkt till företaget.

På baksidan av certifikatet finner man:

  • Normpack-Normen med sammanställning av de regelverk som tillämpats
  • En förteckning av alla livsmedelskategorier 

Beskrivning Normpackcertifikat 
Klicka för större bild!

Beroende på material presenteras olika information på certifikatet.

Beskrivning certifikatmaterial
Klicka för större bild!

Material, produkter eller förpackningar som uppfyller kraven för kontakt med livsmedel kan erhålla Normpack-Certifikat. Certifikat innebär att Normpack har tredjepartsgranskat bakomliggande dokumentation och att utvärderingen är gjort i enlighet med relevant lagstiftning i NormpackNormen.

Komplett lista över alla gällande certifikat finns i Certifikat-Katalogen.

Kontakta oss

Hans Steijer
0768 767 011
Skicka e-post