Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Medlemskap

Som medlem i Normpack får ni:

  • Hjälp med utsortering av vilka krav er produkt ska uppfylla samt tolkning av kraven
  • Information om kommande förändringar i lagstiftning, regleringar och förordningar
  • Bevakning av ny forskning och kunskap gällande migration till livsmedel
  • Möjlighet att inneha Normpack-certifikat, som marknadsförs genom Normpacks offentliga certifikatkatalog
  • Möjlighet att delta på Normpacks utbildningar, möten och nätverksträffar
  • Tillgång till Normpacks medlemswebb

Vem kan bli medlem i Normpack?

Alla typer av företag som tillverkar, importerar eller hanterar material och artiklar avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Normpack har idag medlemmar från samtliga led i värdekedjan, råvaruleverantörer till handelsföretag.

Medlemmarna i Normpack förbinder sig att:

  • material och produkter som är avsedda för kontakt med livsmedel som marknadsförs inom Sverige, uppfyller gällande Normpacknorm.
  • Ha ett kvalitetsäkrningssystem som visar hur företaget säkrar att detta grundkrav uppfylls.

Normpacks avgifter 2019

Företag som tillverkar eller säljer förpackningsmaterial eller förpackningar samt handelsföretag med egna varumärken:

  • Med årsomsättning i Sverige > 100 milj. kr:    20 900 kr
  • Med årsomsättning i Sverige < 100 milj. kr:    14 300 kr

För företagsgrupper(koncerner) med flera medlemsenheter reduceras avgiften, kontakta sekretariatet för info.

Livsmedelsföretag och handelsföretag inom livsmedelssektorn: 16 750 kr

Företag med säte utanför EU: 31 500 kr

Avgift för upplägg av certifikat är vanligtvis 5 000 kr.