Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Normpack

Normpack hjälper företag att uppfylla krav för material i kontakt med livsmedel

Målet för Normpack är att konsumenter ska lita på att material i kontakt med livsmedel är säkra.

Material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel, t.ex. förpackningar, verktyg och köksredskap, omfattas av en mängd regelverk för att förhindra att otillåtna ämnen migrerar över till livsmedlet. Regelverken är komplicerade och nya krav introduceras ständigt. 

Normpack hjälper företag att reda ut vilka krav som ställs av marknaden på just deras material och förpackningar som är i kontakt med livsmedel. Genom kombinationen av egenkontroll och produktcertifikat säkerställer Normpack att produkterna lever upp till såväl svenska som europeiska regelverk.

Gruppen har genom sitt viktiga verksamhetsområde stor betydelse för allmänhetens förtroende för livsmedels- och förpackningsbranschen.

Välkommen till Näringslivsgruppen Normpack!

 

Sekreteriat Normpack
normpack@innventia.com

Ann Lorentzon
Innventia
E-post: ann.lorentzon@ri.se
Telefon: 08-676 7067

Kristina Salmén
Innventia
E-post: kristina.salmen@ri.se
Telefon: 08-676 7083

Information Normpack (pdf)

Presentation Normpack (pdf)

Certifikatkatalog

Medlemmar

Login för medlemmar