Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Normpack

Normpack hjälper företag att uppfylla krav för material i kontakt med livsmedel

Målet för Normpack är att konsumenter ska lita på att material i kontakt med livsmedel är säkra.

Material som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel omfattas av en mängd regelverk för att förhindra att otillåtna ämnen migrerar över till livsmedlet. Regelverken är komplicerade och nya krav introduceras ständigt. 

Normpack är en näringlivsgrupp där medlemmar får hjälp att tolka och leva upp till kraven.

 

Sekretariat Normpack 

Ann Lorentzon
08-676 7067

Hans Steijer
08-676 7011

Susanna Andersson
08-767 7083

Informationsblad Normpack 

Normpacks och Livsmedelsföretagens förenklade guide 

Login för medlemmar

Om Normpack
Normpacksystemet baseras på egenkontroll. Det betyder att Normpack hjälper medlemmarna att ta sitt legala ansvar för material i livsmedelskontakt. Hjälpen består av rådgivning, utbildning samt olika verktyg och guider för att tolka regelverken.

Ramen för verksamheten definieras av Normpack-Normen som är en sammanställning av de krav och regler som Normpack arbetar med. Normpack-Normen omfattar svensk och europeisk lagstiftning. 

Enskilda material och artiklar kan få Normpack-Certifikat vilket innebär att Normpack gått igenom innehållet i den aktuella produkten och tredjepartsgranskat att tester, rapporter och utvärderingar är utförda och dokumenterade i enlighet med gällande lagstiftning i Nomrpack-Normen. Alla Normpackcertifierade produkter, idag över 500, finns listade i Normpacks öppna Certifikatkatalog där kunder kan söka efter lämpliga produkter och länkas till seriösa leverantörer.

Näringslivsgruppen Normpack grundades 1981 på initiativ av svensk industri. Idag har gruppen knappt 200 medlemmar som representerar alla led i värdekedjan: producenter av råvaror, material och produkter, livsmedelsindustri och partihandel/detaljhandel. 

Medlemsföretagen driver verksamheten inom Normpack via årliga medlemsmöten, styrkommittén och den tekniska kommittén med stöd av sekretariatet som är placerat på RISE.