Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Varför vara medlem?

Som medlem i gruppen får du ta del av:

Aktuell information om lagar och regler kring förpackningar i Sverige, EU och globaltAktiv omvärldsbevakning ger information om nationella och internationella initiativ som berör förpackning och hållbarhet Nätverkande, seminarier och nyhetsbrev. Deltagande i erfarenhetsutbyte och normgivande tolkningsdiskussionerAktiv remissinstansTillgång till rådgivning och beprövade riktlinjer för att uppfylla EU:s förpackningskravStällningstagande, visar att man vill verka för mer resurseffektiva och hållbarhetsanpassade förpackningssystem

Medlemsavgifter 2017/2018

Kostnaden för medlemskap 2017/2018 baseras på koncernens årsomsättning i Norden enligt:

  • Medlemsavgift 37 000 SEK - omsättning >3 001 MSEK
  • Medlemsavgift 28 000 SEK - omsättning 501–3 000 MSEK 
  • Medlemsavgift 14 000 SEK - omsättning 51– 500 MSEK 
  • Medlemsavgift 7 000 SEK - omsättning <50 MSEK

Medlemskapet avser hela koncernen.

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post