Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Om Miljöpack

Näringslivsgruppen Miljöpack driver frågor om förpackningar och miljö

Miljöpack är en grupp av företag som gemensamt arbetar för resurseffektiva förpackningar. Gruppen bevakar utvecklingen av lagar och regler inom Sverige, EU och globalt samt sprider information om vad som är på gång.

Miljöpacks uppdrag

Gruppen anser att en helhetssyn på förpackning och produkt är en förutsättning för att bedöma förpackningar ur hållbarhetssynpunkt. Förpackningens största miljönytta nås genom att ge produkten ett optimalt skydd så att den oskadd kommer till avsedd användning.

Viktiga mål för Miljöpack är att:

  • lyfta fram förpackningens bidrag till ett hållbart samhälle
  • följa och påverka utvecklingen av lagar och regler kopplade till förpackning och hållbarhet
  • utveckla bedömningsmetoder som tar en helhetssyn på förpackningar.

Producentansvaret för förpackningar omfattar både konstruktionskrav och återvinningskrav. Miljöpack arbetar med konstruktionskraven. FTI, Förpacknings- och tidnings-insamlingen ombesörjer återvinningen av använda förpack-ningar. För att uppfylla producentansvaret räcker det alltså inte att enbart tillhöra FTI.

Gruppen är öppen för alla företag som har intresse i förpackningar – från råvaruföretag till slutanvändare.

Genom att vara medlem i Näringslivsgruppen Miljöpack visar du som företag att du aktivt verkar för mer resurseffektiva förpackningar.

Sekretariat

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post
Ann Lorentzon
08 676 7067
Skicka e-post