Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer innventia.com att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Inom EU pågår nu en revision av förpackningsdirektivet och det finns olika ändringsförslag framlagda. Några av dem skulle medföra risker för den fria handeln av varor. EUROPEN har tagit fram ett gemensamt uttalande för att skydda den inre marknaden och detta har 71 branschföreningar (bland annat Miljöpack) och företag skrivit under.

Gemensamt uttalande för att skydda den fria handeln på den inre marknaden - EUROPEN

Innan Förpackningsdirektivet fanns så skapade skillnader i nationella regler om förpackningar och förpackningsavfall hinder för fri rörlighet för förpackade varor inom EU. Detta skapade olika nivåer av miljökrav, ett ojämnt spelområde för företagen och hinder för varor på den inre marknaden.

Det finns nu olika ändringsförslag framlagda för förpackningsdirektivet varav några skulle medföra risker för den fria handeln av varor. EUROPEN har tagit fram ett gemensamt uttalande för att skydda den inre marknaden och detta har 71 branschföreningar och företag skrivit under. 

Nedan finner ni en summering av uttalandet samt att uttalandet i sin helhet i länken nedan. Uttalandet används av EUROPEN för att förespråka för europaparlamentets ledamöter och kommissionen att ändringsförslag som riskerar en fri handel inte ska godtas.

71 National and EU industries call to safeguard the Internal Market for Packaging and Packaged Goods in the Circular Economy Package

  • The crucial role of the Internal Market legal base of the Packaging and Packaging Waste Directive

Miljöpack is one of the signatories of this letter, that call on the European Parliament, Council and Commission to maintain the Internal Market legal base of the PPWD and all its amending acts, including the current proposal amending the PPWD, for the following reasons:

  1. The loss of an Internal Market legal base is inconsistent with the fundamental policy objectives of the Circular Economy Package.
  2. The change of legal base would potentially precipitate the end of the free movement of packaging and packaged goods. 
  3. The PPWD is fundamentally different from other waste legislation as it both deals with requirements for placing products on the market and with packaging waste. 
  4. This is not merely a technical/legal argument devoid of real implications. The potential for significant harm is real. 
  5. The likelihood of a full recast of the whole Directive is real and is already formally under consideration in Council, thereby risking the end of the Internal Market for packaging and packaged goods. 

A change of the legal base now is likely to set a precedent and facilitates further ultimate change, thereby risking the free movement of goods and by consequence future growth and employment which is the purpose of the Circular Economy Package and the European Union. (europen-packaging.eu/ call to safeguard the Internal Market for Packaging and Packaged Goods )

Innan Förpackningsdirektivet fanns så skapade skillnader i nationella regler om förpackningar och förpackningsavfall hinder för fri rörlighet för förpackade varor inom EU. Detta skapade olika nivåer av miljökrav, ett ojämnt spelområde för företagen och hinder för varor på den inre marknaden.

 

Det finns nu olika ändringsförslag framlagda för förpackningsdirektivet varav några skulle medföra risker för den fria handeln av varor. EUROPEN har tagit fram ett gemensamt uttalande för att skydda den inre marknaden och detta har 71 branschföreningar och företag skrivit under.

Nedan finner ni en summering av uttalandet samt att uttalandet i sin helhet i länken nedan. Uttalandet används av EUROPEN för att förespråka för europaparlamentets ledamöter och kommissionen att ändringsförslag som riskerar en fri handel inte ska godtas.

 

71 National and EU industries call to safeguard the Internal Market for Packaging and Packaged Goods in the Circular Economy Package

-       The crucial role of the Internal Market legal base of the Packaging and Packaging Waste Directive

 

Miljöpack is one of the signatories of this letter, that call on the European Parliament, Council and Commission to maintain the Internal Market legal base of the PPWD and all its amending acts, including the current
proposal amending the PPWD, for the following reasons:

 

1.       The loss of an Internal Market legal base is inconsistent with the fundamental policy objectives of the Circular Economy Package.

2.       The change of legal base would potentially precipitate the end of the free movement of packaging and packaged goods.

3.       The PPWD is fundamentally different from other waste legislation as it both deals with requirements for placing products on the market and with packaging waste.

4.       This is not merely a technical/legal argument devoid of real implications. The potential for significant harm is real.

5.       The likelihood of a full recast of the whole Directive is real and is already formally under consideration in Council, thereby risking the end of the Internal Market for packaging and packaged goods.

 

A change of the legal base now is likely to set a precedent and facilitates further ultimate change, thereby risking the free movement of goods and by consequence future growth and employment which is the purpose
of the Circular Economy Package and the European Union.

 

europen-packaging.eu/ call to safeguard the Internal Market for Packaging and Packaged Goods  

Kontakta oss

Cathrine Löfgren
08 676 7068
Skicka e-post